Lietošanas noteikumi


Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā.
Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni vai veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un piekrītiet tiem.

 

 VISPĀRĒJI NOSACĪJUMI

 • Safer Technology SIA (turpmāk tekstā Pārdevējs) ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē.
 • Interneta vietnē ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana, kā arī palīdzības sniegšana interneta vietnes lietošanas laikā.
 • Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus un precizējumus par pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.
 • Saskaņā ar produktu aprakstu, Pārdevējs apņemas nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā apjomā.
 • Pārdevējs veic produktu piegādi Pircēja norādītajā e-pasta adresē.
 • Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

 

 • Veicot pasūtījumu Pircējs apņemas norādīt pilnu un pareizu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu,  piegādes e-pasta adresi un savu kontaktinformāciju. Juridiskas personas norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un e-pasta adresi. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas savlaicīgi informēt Pārdevēju.
 • Pircējs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā, Pārdevējs patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
 • Pieprasot Pārdevējam veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz info@eset.lv  vai  zvanot uz telefona numuru +371 67276520
 • Gadījumos, ja ir kādas neskaidrības par interneta vietni vai preci, lūgums sazināties uz norādīto interneta vietnes kontaktinformāciju.
 • Pircējs piekrīt iemaksāt 100 % priekšapmaksu pārdevēja norādītajā bankas kontā. Prece tiek izsniegta tikai tad, kad ir apmaksāta pilna summa.
 • Veicot pasūtījumu Pircējs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi Pārdevējs veic saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.
 • Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.punkta 13.daļu, Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu”.

 

NEPĀRVARAMA VARA

Pārdevējs neatbild par pircējiem nodarītajiem zaudējumiem un preču piegādes kavējumiem, gadījumos, kad Pārdevējs nevarēja tos ietekmēt un paredzēt, un kuru iestāšanās nav atkarīga pārdevēja darbības.